Karta Planeta Młodych

Karta Planeta Młodych Plus dedykowana jest dla osób w wieku 5 – 39 lat.

 

Każda wersja karty zapewnia identyczny dostęp do systemu zniżek Karta Planeta Młodych oraz konkursów. Różnią się one jedynie zakresem i sumą ubezpieczenia.

red


Karta Planeta Młodych Classic (CA, CD)

 • ważna przez 365 dni
 • dla osób w wieku od 5 do 39 lat
 • obejmuje rekreacyjne uprawianie sportu (w tym narciarstwa i snowboardu)
 • obejmuje pracę, naukę, staże, praktyki, czas wolny
 • ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Polski
Opcjonalnie: Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym na terytorium Polski (50000 PLN) dopłata (+12 PLN)

cacd


Karta Planeta Młodych Classic Sport (CSA, CSD)

 • ważna przez 365 dni
 • dla osób w wieku od 5 do 39 lat
 • obejmuje sporty wysokiego ryzyka (ekstremalne)
 • dla osób wyczynowo uprawiających sport (członkowie klubów sportowych itp. biorący udział w obozach kondycyjnych,
  szkoleniowych oraz amatorskich zawodach sportowych)
 • obowiązuje w trakcie nauki, wolontariatu, staży, praktyk, pracy zarobkowej, czasie wolnym
 • ubezpieczenie od Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Polski
Opcjonalnie:
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zwierające uprawianie sportów wysokiego ryzyka i wyczynowe uprawianie sportu na terytorium Polski (50000 PLN) dopłata (+22 PLN)

 

 


blue

Karta Planeta Młodych Travel (TA, TD)

 • ważna przez 365 dni
 • dla osób w wieku od 5 do 39 lat, wyjeżdżających za granicę (w celach turystycznych, na wymianę, do pracy, na staż, praktyki, wolontariat)
 • obejmuje rekreacyjne uprawianie sportu (w tym narciarstwa, snowboardu)
 • zawiera ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (w Polsce i za granicą)
 • ubezpieczenie Kosztów Leczenia poza granicami Polski (m. in. : opieka dentystyczna, koszty przedwczesnego porodu (do 32 tygodnia ciąży), koszty leczenia chorób tropikalnych, transport poszkodowanego do placówki medycznej, między placówkami, transport do kraju, transport zwłok, koszty poszukiwań i ratownictwa)
 • ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym poza granicami Polski+ ważna na całym świecie, z wyłączeniem KANADY i USA.
Opcjonalnie: Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym na terytorium Polski (50000 PLN) dopłata (+12 PLN)
Ubezpieczenie bagażu podróżnego (2000 PLN) dopłata (+7 PLN)


Karta Planeta Młodych Travel Sport (TSA, TSD)

 • ważna przez 365 dni
 • dla osób w wieku od 5 do 39 lat, wyjeżdżających za granicę (w celach turystycznych, na wymianę, do pracy, na staż, praktyki, wolontariat)
 • ochrona w trakcie wypraw do miejsc o ekstremalnych warunkach klimatyczno-przyrodniczych
 • obejmuje sporty wysokiego ryzyka (ekstremalne)
 • dla osób wyczynowo uprawiających sport (członkowie klubów sportowych itp. biorący udział w obozach kondycyjnych, szkoleniowych oraz amatorskich zawodach sportowych)
 • ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (w Polsce i za granicą)
 • ubezpieczenie Kosztów Leczenia poza granicami Polski (m. in. : opieka dentystyczna, koszty przedwczesnego porodu (do 32 tygodnia ciąży), koszty leczenia chorób tropikalnych, transport poszkodowanego do placówki medycznej, między placówkami, transport do kraju, transport zwłok, koszty poszukiwań i ratownictwa)
 • ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym poza granicami Polski
 • ważna na całym świecie, z wyłączeniem KANADY i USA.
Opcjonalnie:
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zwierające uprawianie sportów wysokiego ryzyka i wyczynowe uprawianie sportu (50000 PLN) na terytorium Polski dopłata (+22 PLN)
Ubezpieczenie bagażu podróżnego (2000 PLN) dopłata (+7 PLN)

 

 


ziel

Karta Planeta Młodych Travel VIP (TDV)

 • ważna przez 365 dni
 • dla osób w wieku od 5 do 39 lat, wyjeżdżających do Stanów Zjednoczonych lub Kanady (w celach turystycznych, na wymianę, do pracy, na staż, praktykę, wolontariat) + obejmuje rekreacyjne uprawianie sportu (w tym narciarstwa, snowboardu)
 • ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (w Polsce i za granicą)
 • ubezpieczenie Kosztów Leczenia poza granicami Polski (m. in. : opieka dentystyczna, koszty przedwczesnego porodu (do 32 tygodnia ciąży), koszty leczenia chorób tropikalnych, transport poszkodowanego do placówki medycznej, między placówkami, transport do kraju, transport zwłok, koszty poszukiwań i ratownictwa)
 • ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym poza granicami Polski
 • ważna na całym świecie w tym w KANADZIE i USA.
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym (50000 PLN) na terytorium Polski (+12 PLN)
Ubezpieczenie bagażu podróżnego (2000 PLN) dopłata (+7 PLN)


Karta Planeta Młodych Travel VIP Sport (TSDV)

 • ważna przez 365 dni
 • dla osób w wieku od 5 do 39 lat, wyjeżdżających do Stanów Zjednoczonych lub Kanady (w celach turystycznych, na wymianę, do pracy, na staż, praktykę, wolontariat)
 • ochrona w trakcie wypraw do miejsc o ekstremalnych warunkach klimatyczno-przyrodniczych + obejmuje sporty wysokiego ryzyka (ekstremalne)
 • dla osób wyczynowo uprawiających sport (członkowie klubów sportowych itp. biorący udział w obozach kondycyjnych, szkoleniowych oraz amatorskich zawodach sportowych)
 • ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (w Polsce i za granicą)
 • ubezpieczenie Kosztów Leczenia poza granicami Polski (m. in. : opieka dentystyczna, koszty przedwczesnego porodu (do 32 tygodnia ciąży), koszty leczenia chorób tropikalnych, transport poszkodowanego do placówki medycznej, między placówkami, transport do kraju, transport zwłok, koszty poszukiwań i ratownictwa)
 • ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym poza granicami Polski
 • ważna na całym świecie w tym w KANADZIE i USA..
Opcjonalnie:
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zwierające uprawianie sportów wysokiego ryzyka i wyczynowe uprawianie sportu (50000 PLN) na terytorium Polski dopłata (+22 PLN)
Ubezpieczenie bagażu podróżnego (2000 PLN) dopłata (+7 PLN)